Tot één van de oudste ambachten van de organist behoort het improviseren. Inspelen op de actuele situatie in de eredienst. Hiernaast treft u enkele improvisaties aan over kerkliederen.