Duinzichtkerk Den Haag

Praeludium g BuxWV 150
 
D. Buxtehude
 

Gott der Vater wohn uns bei  BuxWV 190
 
D. Buxtehude
 
Von Gott will ich nicht lassen  BuxWV 221
 
D. Buxtehude                   
 

Praeludium C
 
G. Böhm
 
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
 
G. Böhm
 

Fantasia en fuga c  BWV 537
 
J.S. Bach
 

Schmücke dich, o liebe Seele  BWV 654

J.S. Bach

Improvisatie over 'Geef vrede Heer, geef vrede'


Naar het overzicht
Datum
:
13 mei 2023
Tijd
:
16:00 - 17:00
Locatie
:
Duinzichtkerk Den Haag